Saneringsintyg för fartyg

Fartyg som lägger till vid svensk hamn ska ha ett intyg på att de är fria från smittämnen eller andra ämnen som utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa.

Fler sidor inom hälsoskydd

Bassängbad

Du måste anmäla om du ska driva verksamhet med bassängbad.

Fastighetsägarens egenkontroll

Som fastighetsägare är du ansvarig för boendemiljön i dina fastigheter.

Hygienisk behandling

Ska du driva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering ska du anmäla det.

Kontakta oss

Om du har frågor om hälsoskydd får du gärna höra av dig till oss

Skola och förskola

Om du ska starta skola, förskola eller fritidshem måste du anmäla det till oss.

Solarium

Om du vill starta verksamhet med solarium ska du anmäla det till samhällsbyggnadskontoret.

Senast uppdaterad: 23 januari 2023
Publicerad: 28 januari 2021