Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande på kalmar.se

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns i luftkonditionering, värmepumpar samt i kyl- och frysanläggningar.

De är skadliga för ozonlagret, så därför finns krav på regelbunden kontroll av köldmedieanläggningar så att de inte läcker. Senast den 31 mars varje år ska du rapportera föregående års köldmediekontroll till kommunen.

Intervall för den periodiska läckagekontrollen

Operatörer av aggregat som innehåller 5 ton CO2e eller mer är skyldiga att kontrollera aggregaten för läckage.
Aggregat som innehåller köldmedier ska kontrolleras av certifierad entreprenör enligt följande intervaller:

Tabell kontrollintervall läckagevarningssystem

Mängd CO2e

Kontrollintervall

Kontrollintervall vid installerat

läckagevarningssystem

5 till <50 ton

Minst var 12:e månad

Minst var 24:e månad

50 till <500 ton

Minst var 6:e månad

Minst var 12:e månad

500 ton eller mer

Minst var 3:e månad

Minst var 6:e månad

Kontakt

Fler sidor inom kemikalier

Cisterner

Om regler för att installera och ta bort cisterner.

Hantering av kemikalier

För att kunna använda och hantera dina kemikalier på ett säkert sätt måste du ha kunskap om dem.

Tandvård

Tandvård räknas som miljöfarlig verksamhet på grund av risken för utsläpp av kvicksilver.

Senast uppdaterad: 21 februari 2024
Publicerad: 6 november 2018