Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten huvuduppgift är att genomföra och samordna upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader för
kommunkoncernens olika verksamheter.

Fler sidor inom upphandling och inköp

Aktuella upphandlingar

Här får du reda på vilka varor och tjänster vi upphandlar just nu

Frågor och svar om upphandling och inköp

Information till dig som vill lämna anbud till Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 5 mars 2024
Publicerad: 11 oktober 2018