Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande på kalmar.se

Frågor och svar om upphandling och inköp

Fler sidor inom upphandling och inköp

Aktuella upphandlingar

Här får du reda på vilka varor och tjänster vi upphandlar just nu

Bli leverantör till Kalmar kommun

Om hur vi genomför upphandlingar av varor och tjänster och vilka lagar och regler som gäller

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun

LOV - Valfrihetssystemet inom hemtjänsten

Du som är intresserad av att bedriva hemtjänstverksamhet hittar vår kravspecifikation här

Senast uppdaterad: 21 december 2021
Publicerad: 18 oktober 2018