Aktuella upphandlingar

Olika symboler på blå bakgrund.

Som offentlig myndighet är Kalmar kommunkoncern skyldig att genomföra upphandlingar enligt upphandlingslagarna LOU, LUF, LOV och LUFS och dess grundläggande principer. Kalmar kommunkoncern upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 2,5 miljard kronor per år.

Fler sidor inom upphandling och inköp

Upphandlingsenheten

Om hur vi genomför upphandlingar av varor och tjänster och vilka lagar och regler som gäller

Frågor och svar om upphandling och inköp

Information till dig som vill lämna anbud till Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 8 mars 2024
Publicerad: 9 oktober 2018