Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/lantmateri.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Lantmäteri

Hjälp med lantmäterifrågor som avstyckning av tomt och ledningsrätt