Mark

Mark för företagslokaler och bostadsbyggande.

Företagsmark

Platser där vi erbjuder mark för verksamheter och företag

Markanvisning

Om du har förslag på hur kommunens mark kan bebyggas kan en markanvisning vara aktuell