Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Bygga nytt, ändra eller riva

Checklistor för bygglov när du vill bygga nytt, bygga om eller till eller sätta upp skyltar