Kort fakta om Kalmars näringsliv

Personal från Pizzapalatset förbereder dagens luncher.

Det byggs och satsas som aldrig förr i hela Kalmar och vi är nu över 70 000 invånare. Ett bra företagsklimat gör också att kommunens drygt 7 000 företag växer och utvecklas. Stark framtidstro och samverkan driver utvecklingen framåt.

Kalmars största företag sett till nettoomsättning enligt senaste bokslut

Företag

Omsättning (tkr)

Electra Sweden AB

1 839 089

Bergkvarabuss AB

1 810 285

Liljas Personbilar AB

1 738 612

Swedish Dia Agro AB

1 486 460

Nordic Nest AB

1 408 732

Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB

1 351 554

Gota Media AB

699 684

Bilkompani Kalmar AB

768 372

Multibygg Sydost AB

650 579

Norden Machinery AB

607 094

Optimera Detaljhandel AB

592 702

Construction Tools Pc AB

581 424

Point Logistik Gota Media AB

454 671

CA Entreprenad AB

411 963

Kalmarhem AB

391 862

Kalmar Energi Värme AB

380 475

Kalmar Energi Försäljning AB

319 497

LR-Installation AB

302 512

Största arbetsgivarna i Kalmar 2022

Företag

Antal anställda

Kalmar kommun

7 375

Region Kalmar län

3 475

Linnéuniversitetet

825

Kalmarsunds gymnasieförbund

625

KLS Ugglarps AB

575

Nordic Nest AB

425

Foundever Sweden AB

375

Berkvarabuss AB

375

Försäkringskassan

375

Polismyndigheten

325

Norden Machinery AB

275

Länsstyrelsen i Kalmar län

275

Webhelp Sweden AB

225

IKEA

225

Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB

225

Mister York AB

225

Kriminalvården

225

E-hälsomyndigheten

225

Samhall AB

225

Optimera Detaljhandel AB

175

Telia Sverige AB

175

Räddningstjänsten Sydost

175

Kallskänken i Kalmar AB

175

Point Logistik Gota Media AB

175

Construction Tools PC AB

175

Länsförsäkringar Kalmar Län

175

Fler sidor inom företagsklimat - fakta och statistik

Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet

Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet

Företagskontakter - Insikt

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) öppna jämförelse av företagsklimatet

Kommunen i siffror (SCB)

På Statistiska Centralbyråns webbplats kan du jämföra Kalmar kommun med andra kommuner utifrån ett antal olika mått

Senast uppdaterad: 3 januari 2024
Publicerad: 9 oktober 2018