Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/kommun-och-politik/jamforelser-service-och-kvalitet-i-verksamheter/foretagsklimat/svenskt-naringsliv---foretagsklimatet.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet

Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet