Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kommunsiffror.scb.se/?id1=0880&id2=1280

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Kommunen i siffror (SCB)

På Statistiska Centralbyråns webbplats kan du jämföra Kalmar kommun med andra kommuner utifrån ett antal olika mått