Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/kompetensforsorjning/fler-till-kalmar-lan/rekryteringsnatverk-kalmar-lan/?fbclid=IwAR3WsVNl_kTh-sCUxTzDTAWbhzoCtRMl02zQlsi2tWtZz8WWw_ZZs3dZhh8

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Rekryteringsnätverk Kalmar län

Tillsammans skapar deltagare över hela länet mötesagendan efter behov och utmaningar inom kompetensförsörjning.