Kalmarsundsregionen erbjuder Tid att leva!

Bild

Det viktigaste är inte på vilken sida av kommungränsen man bor eller arbetar. Det viktigaste är att man bor och arbetar, lever och trivs, i vår region.

Publicerad: 29 januari 2019