För en trygg krogmiljö i Kalmar

Idag gör vi ett besök hos Margareta Ekeroth och Bo Johansson på tillståndsenheten på Kalmar kommun. De arbetar bland annat med serveringstillstånd till restauranger.

Tillståndsenhetens ambition är att genom samtal, möten och utbildning skapa en trygg krogmiljö för både restauratörer, personal och gäster i Kalmar kommun.

När de får frågan från en blivande restauratör om han eller hon kan få ett serveringstillstånd brukar de vända frågan tillbaka genom att svara att ”det är bara du själv som kan svara på det”. Konstigt svar kanske, men de menar att alkohollagstiftningen som de arbetar utifrån, är så pass tydlig att de flesta som ansöker om tillstånd i förväg vet om de kommer att beviljas tillstånd.

De finns givetvis gånger då de tvingas agera mot en restauratör eller neka en ansökan. Lyckligtvis är dessa tillfällen få. Det är då viktigt att ha i åtanke att det är åtgärder som görs för att upprätthålla ett sunt företagsklimat bland Kalmars restauranger där alla ges en möjlighet att konkurrera på lika villkor.

Publicerad: 17 januari 2019