LOV - Valfrihetssystemet inom hemtjänsten

Uppdraget innebär att utförare ska utföra både serviceinsatser, personlig omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Utförare som endast erbjuder att utföra serviceinsatser som till exempel städ, tvätt och hemhandling kan inte bli utförare i kommunens valfrihetssystem.

Kommunens kravspecifikation på utförare finns i förfrågningsunderlaget där ansökningsblankett och samtliga bilagor som reglerar uppdraget finns. Länkar till dessa finns längst ner på sidan, i blankettmappen.

Alla sökande som uppfyller kommunens krav blir godkända. Ersättningen är ett fast timpris som bestäms och utbetalas av kommunen. Efter att godkännande lämnats tecknar kommunen och utförare ett avtal och utföraren är därefter valbar för omsorgstagaren.

Välja utförare i hemtjänsten

Personer med beviljad hemtjänst kan själva välja vem som ska hjälpa dem i hemmet, det kan vara kommunens hemtjänst eller dig som privat utförare. Oavsett vem omsorgstagaren väljer är kostnaden för hemtjänsten densamma. Avgiften betalas till kommunen.

Samtliga privata företag som arbetar med hemtjänst i Kalmar är godkända utförare av kommunen.

Valfrihet i hemtjänsten omfattar även de omsorgstagare som har biståndsbeslut på hemtjänst sedan tidigare. Om en omsorgstagare vill byta utförare från kommunen till privat utförare, eller tvärtom, ska omsorgstagaren kontakta sin biståndshandläggare. Vid byte av utförare är uppsägningstiden fem dagar.

Nattillsyn

All hemtjänst som utförs mellan klockan 07.00 – 22.00 är valbar. För nattillsyn och besök av nattpatrull ansvarar kommunen.

Godkända utförare av hemtjänst

  • Hemtjänst – Kalmar kommun (egen regi)
  • HS Service & Support (utförare inom Kalmar tätort)

Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ansokan-utforare-blankett.docx 268.2 kB 2018-12-11 14.36
anvandande-skyddsatgarder.pdf 194.4 kB 2018-12-11 14.36
anvandande-skyddsatgarder-matris.pdf 115.9 kB 2018-12-11 14.36
avvikelsehantering-lakemedel-fall-specifik-omvardnad-hsl.pdf 136.5 kB 2018-12-11 14.36
delegering-halso-sjukvardsuppgifter.pdf 229.7 kB 2018-12-11 14.36
dodsfall-sabo-ordinart-boende-hemsjukvard.pdf 143.8 kB 2018-12-11 14.36
fakturaunderlag-bilaga.pdf 159.7 kB 2018-12-11 14.36
ffu-lov-reviderat-juni-2015.pdf 603 kB 2018-12-11 14.36
geografisk-karta-tre-omraden-alla.pdf 318.5 kB 2018-12-11 14.36
handlingsplan-forsvinnande-sabo-ordinart-hemsjukvard.pdf 198.5 kB 2018-12-11 14.36
hemteam-valfrihet-hemtjanst.pdf 112.3 kB 2018-12-11 14.36
kommunens-gemensamma-vardegrund.pdf 91.5 kB 2018-12-11 14.36
lakemedelsforrad-forvaring-utan-forrad-blankett.docx 82.4 kB 2018-12-11 14.36
lakemedelshantering.pdf 106.2 kB 2018-12-11 14.36
medicintekniska-produkter (1).pdf 165.3 kB 2018-12-11 14.36
medicintekniska-produkter.pdf 165.3 kB 2018-12-11 14.36
omsrgsnamndens-vardegrund.pdf 58.7 kB 2018-12-11 14.36
redovisning-franvaro-avvikelse-hemtjanst-blankett.docx 88.6 kB 2018-12-11 14.36
signaturfortydligande-blankett.docx 83.9 kB 2018-12-11 14.36
smittforande-avfall.doc 151.5 kB 2018-12-11 14.36
vardighetsgarantier.pdf 2.2 MB 2018-12-11 14.36

Kontakt

Fler sidor inom upphandling och inköp

Aktuella upphandlingar

Här får du reda på vilka varor och tjänster vi upphandlar just nu

Bli leverantör till Kalmar kommun

Om hur vi genomför upphandlingar av varor och tjänster och vilka lagar och regler som gäller

Frågor och svar om upphandling och inköp

Information till dig som vill lämna anbud till Kalmar kommun

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 24 februari 2021
Publicerad: 17 oktober 2018