LOV - Valfrihetssystemet inom hemtjänsten

Uppdraget innebär att leverantören ska utföra både serviceinsatser, personlig omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Leverantör som endast erbjuder att utföra serviceinsatser som till exempel städ, tvätt och hemhandling kan inte bli leverantör i Kalmar kommuns valfrihetssystem.

Kalmar kommuns krav på leverantörer finns i förfrågningsunderlaget som reglerar uppdraget. Länk till förfrågningsunderlaget finns längst ner på sidan under avsnitt ansökan.

Alla sökande som uppfyller Kalmar kommuns krav blir godkända. Ersättningen är ett fast timpris som bestäms och utbetalas av Kalmar kommun. Efter att godkännande lämnats tecknar Kalmar kommun och leverantören ett avtal och leverantören är därefter valbar för omsorgstagaren.

Välja leverantör i hemtjänsten

Personer med beviljad hemtjänst kan själva välja vem som ska hjälpa dem i hemmet, det kan vara Kalmar kommuns hemtjänst eller dig som privat leverantör. Oavsett vem omsorgstagaren väljer är kostnaden för hemtjänsten densamma och avgiften betalas till Kalmar kommun. Samtliga privata företag som arbetar med hemtjänst i Kalmar kommun har blivit godkända genom detta valfrihetssystem.

Valfrihet i hemtjänsten omfattar även de omsorgstagare som har biståndsbeslut på hemtjänst sedan tidigare. Om en omsorgstagare vill byta leverantör från Kalmar kommun till privat utförare, eller tvärtom, ska omsorgstagaren kontakta sin biståndshandläggare. Vid byte av leverantör är uppsägningstiden fem dagar.

Nattillsyn

All hemtjänst som utförs mellan klockan 07.00 – 22.00 är valbar. För nattillsyn och besök av nattpatrull ansvarar Kalmar kommun.

Nuvarande leverantörer av hemtjänst

  • Hemtjänst – Kalmar kommun (egen regi)
  • HS Service & Support (Leverantör inom Kalmar tätort)

Kontakt

Fler sidor inom upphandling och inköp

Aktuella upphandlingar

Här får du reda på vilka varor och tjänster vi upphandlar just nu

Bli leverantör till Kalmar kommun

Om hur vi genomför upphandlingar av varor och tjänster och vilka lagar och regler som gäller

Frågor och svar om upphandling och inköp

Information till dig som vill lämna anbud till Kalmar kommun

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 22 april 2022
Publicerad: 17 oktober 2018