Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/kommun-och-politik/hallbarhet-och-manskliga-rattigheter/hallbar-upphandling.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun