Bli leverantör till Kalmar kommun

Kalmar kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 1 miljard kronor per år. Upphandlingar genomförs som specifika upphandlingar eller som upphandlingar av ramavtal. Kalmar kommun har cirka 200 ramavtal på många olika områden.

Fler sidor inom upphandling och inköp

Aktuella upphandlingar

Här får du reda på vilka varor och tjänster vi upphandlar just nu

Frågor och svar om upphandling och inköp

Information till dig som vill lämna anbud till Kalmar kommun

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun

LOV - Valfrihetssystemet inom hemtjänsten

Du som är intresserad av att bedriva hemtjänstverksamhet hittar vår kravspecifikation här

Senast uppdaterad: 1 februari 2022
Publicerad: 11 oktober 2018