Brandskydd och uteserveringar

En uteservering får aldrig hindra brandkåren från att utföra sitt arbete med att rädda människor och byggnader vid brand. Följ därför dessa riktlinjer.

Publicerad: 11 mars 2021