Brandskydd och uteserveringar

En uteservering får aldrig hindra brandkåren från att utföra sitt arbete med att rädda människor och byggnader vid brand. Följ därför dessa riktlinjer.

Senast uppdaterad: 4 augusti 2022
Publicerad: 11 mars 2021