Tillägg till ABVA

ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen anger vilka regler som gäller.

Fler sidor inom utsläpp till vatten

Dagvatten

Om vilka krav som ställs på utsläpp till dagvattennätet inom kommunen

Golvskurvatten

Om hantering av golvskurvatten för att undvika utsläpp av kemikalier

Oljeavskiljare

Om riktlinjer och egenkontroll för oljeavskiljare

Senast uppdaterad: 27 december 2018
Publicerad: 6 november 2018