Oljeavskiljare

Exempelbild.

Om din verksamhet ger upphov till avloppsvatten som kan innehålla olja är det viktigt att du har en oljeavskiljare installerad. Exempel på sådana verksamheter är verkstäder och spolhallar.

Kontakt

Fler sidor inom utsläpp till vatten

Dagvatten

Om vilka krav som ställs på utsläpp till dagvattennätet inom kommunen

Golvskurvatten

Om hantering av golvskurvatten för att undvika utsläpp av kemikalier

Tillägg till ABVA

Om vilka kvalitetskrav som gäller vid utsläpp från verksamheter till Kalmar Vattens allmänna avloppsanläggningar

Senast uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 6 november 2018