Golvskurvatten

Exempelbild.

Golvskurvatten innehåller ofta höga halter av olika föroreningar såsom metaller, kemikalier och näringsämnen.

Fler sidor inom utsläpp till vatten

Dagvatten

Om vilka krav som ställs på utsläpp till dagvattennätet inom kommunen

Oljeavskiljare

Om riktlinjer och egenkontroll för oljeavskiljare

Tillägg till ABVA

Om vilka kvalitetskrav som gäller vid utsläpp från verksamheter till Kalmar Vattens allmänna avloppsanläggningar

Senast uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 6 november 2018