Dagvatten

Exempelbild.

Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner ut på hårda ytor eller marken och sedan via diken eller ledningar ut till sjöar, vattendrag och Östersjön.

Kontakt

Fler sidor inom utsläpp till vatten

Golvskurvatten

Om hantering av golvskurvatten för att undvika utsläpp av kemikalier

Oljeavskiljare

Om riktlinjer och egenkontroll för oljeavskiljare

Tillägg till ABVA

Om vilka kvalitetskrav som gäller vid utsläpp från verksamheter till Kalmar Vattens allmänna avloppsanläggningar

Senast uppdaterad: 8 augusti 2019
Publicerad: 6 november 2018