Utsläpp till vatten

För att skydda hav, sjöar och grundvatten behöver du ta hänsyn till vissa saker i din verksamhet.

Dagvatten

Om vilka krav som ställs på utsläpp till dagvattennätet inom kommunen

Golvskurvatten

Om hantering av golvskurvatten för att undvika utsläpp av kemikalier

Oljeavskiljare

Om riktlinjer och egenkontroll för oljeavskiljare

Tillägg till ABVA

Om vilka kvalitetskrav som gäller vid utsläpp från verksamheter till Kalmar Vattens allmänna avloppsanläggningar