Tillägg till ABVA

ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen anger vilka regler som gäller.

Fler sidor inom utsläpp till luft och vatten

Arbete nära eller i vatten

Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge räknas som vattenverksamhet.

Dagvatten

Om vilka krav som ställs på utsläpp till dagvattennätet inom kommunen.

Oljeavskiljare

Om din verksamhet ger upphov till avloppsvatten som kan innehålla olja är det viktigt att du har en oljeavskiljare.

Tvättvatten

Om att minska utsläpp av föroreningar från tvättvatten för att förhindra miljöpåverkan.

Utsläpp till avloppsnätet

För att skydda hav, sjöar och grundvatten behöver du ta hänsyn till vissa saker i din verksamhet.

Utsläpp till luft

I luften förekommer ett stort antal föroreningar av olika slag.

Senast uppdaterad: 27 december 2018
Publicerad: 6 november 2018