Tillsyn miljöfarlig verksamhet

Verksamheter som kan påverka miljö och människors hälsa på ett negativt sätt klassas enligt lagen som miljöfarliga. Samhällsbyggnadskontoret är tillsynsmyndighet för miljöfarliga verksamheter, vilket innebär att vi kontrollerar att alla verksamheter följer lagen.

Fler sidor inom miljöskydd

Avfall

Om hantering av farligt avfall och om bygg- och rivningsavfall.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan ska skickas in till oss senast sex veckor innan din verksamhet startar

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Här hittar du vår taxa med några exempel på vad olika åtgärder brukar kosta

Buller

Du som verksamhetsutövare måste se till att din verksamhet inte stör omgivningen med buller

Egenkontroll

Du som företagare ska kunna redovisa och redogöra för hur du minskar riskerna i din verksamhet.

Förorenad mark och byggnad

Om du upptäcker föroreningar på din fastighet eller i byggnader du äger måste du informera kommunen.   

Kemikalier

Om kemikaliehantering på företag, köldmedier och cisterner

Lantbruk

Om exempelvis hantering av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och avlidna djur

Utsläpp till vatten

Om regler och riktlinjer kring verksamheters utsläpp till vatten

Kontakta oss

Om du har frågor om vad som gäller för din verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

Miljörapporter och årsrapporter

Här hittar du information om vad rapporten ska innehålla och hur du lämnar den.

Senast uppdaterad: 1 februari 2021
Publicerad: 22 januari 2021