Tandvård

Tandvård räknas som miljöfarlig verksamhet på grund av risken för utsläpp av kvicksilver. Kvicksilver är en av de farligaste tungmetallerna och ett hot både mot miljön och mot hälsan. Kvicksilver bryts inte ned utan lagras i mark, vatten och organismer.

Kontakt

Fler sidor inom kemikalier

Cisterner

Om regler för att installera och ta bort cisterner.

Hantering av kemikalier

För att kunna använda och hantera dina kemikalier på ett säkert sätt måste du ha kunskap om dem.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Dessa måste kontrolleras regelbundet.

Senast uppdaterad: 3 juni 2021
Publicerad: 29 januari 2021