Hantering av kemikalier

Vi omges dagligen av kemikalier både i hemmet och på våra arbetsplatser. Kemikalier används och påträffas överallt i vår omgivning och samhället vi lever i är beroende av en fungerande kemikalieanvändning.

Kontakt

Fler sidor inom kemikalier

Cisterner

Om anmälan och tillstånd för oljecisterner

Köldmedier

Om underrättelse av installation, rapportering och kontrollintervall för köldmedier

Senast uppdaterad: 13 december 2018
Publicerad: 6 november 2018