Cisterner

Du måste anmäla till kommunen om du vill installera eller ta bort en cistern. Har du en cistern ska den besiktigas regelbundet. Du som äger en cistern är skyldig att känna till vad som gäller i fråga om hantering och lagring av brandfarliga vätskor.

Kontakt

Fler sidor inom kemikalier

Hantering av kemikalier

För att kunna använda och hantera dina kemikalier på ett säkert sätt måste du ha kunskap om dem.

Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Dessa måste kontrolleras regelbundet.

Tandvård

Tandvård räknas som miljöfarlig verksamhet på grund av risken för utsläpp av kvicksilver.

Senast uppdaterad: 20 januari 2023
Publicerad: 6 november 2018