Föroreningar i byggnader

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp kemiska föreningar som redan i låga halter är mycket giftiga för människor, djur och växtlighet. Om du planerar att sanera PCB ska du först anmäla det till kommunen.

Kontakt

Fler sidor inom förorenad mark och byggnad

Förorenad mark

Förorenade områden ska efterbehandlas för att minska risken att människor eller miljö skadas.

Senast uppdaterad: 23 maj 2023
Publicerad: 6 november 2018