JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Förorenad mark

Många förorenade områden bidrar redan idag med betydande utsläpp av föroreningar med oacceptabla risker för människor och miljö.

Kontakt

Fler sidor inom förorenad mark och byggnad

Föroreningar i byggnader

PCB kan finnas på flera ställen i en byggnad såsom i kondensatorer, fogmassor och byggvaror

Senast uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 6 november 2018