Förorenad mark

Ett förorenat område kan vara en byggnad, mark, grundvatten, ytvatten eller sediment som är så förorenat att halterna av föroreningen påtagligt överskrider bakgrundshalten.

Fler sidor inom förorenad mark och byggnad

Föroreningar i byggnader

Om du planerar att sanera PCB ska du först anmäla det till kommunen.

Senast uppdaterad: 4 augusti 2022
Publicerad: 6 november 2018