Förorenad mark

Många förorenade områden bidrar redan idag med betydande utsläpp av föroreningar med oacceptabla risker för människor och miljö.

Kontakt

Fler sidor inom förorenad mark och byggnad

Föroreningar i byggnader

PCB kan finnas på flera ställen i en byggnad såsom i kondensatorer, fogmassor och byggvaror

Senast uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 6 november 2018