Egenkontroll

Påverkar din verksamhet människors hälsa eller miljön? Då är det viktigt att du planerar och kontrollerar den för att förebygga och motverka dessa olägenheter.

Anmäl driftstörning

Om du får en driftstörning ska du omgående meddela oss om detta.
Enligt 6 § förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll är ni skyldig att informera oss omgående om det inträffar en driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Exempel på driftstörning kan vara ett oljeläckage, brand, utsläpp av kemikalie, översvämning, trasigt filter eller andra missöden.

Hur tar ni då kontakt med oss?

Vardagar mellan 7.30-16.15
Försök först ringa till din handläggare. Är handläggaren inte anträffbar ring då till kommunens Kontaktcenter 0480-45 00 00 som hjälper dig vidare.

Övrig tid

E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

GLÖM alltså inte att ha oss med på larmlistan!

Kontakt

Fler sidor inom miljöskydd

Avfallshantering för företag

Du har ansvar för att se till att ditt avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan ska skickas in till oss senast sex veckor innan din verksamhet startar

Avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Här hittar du vår taxa med några exempel på vad olika åtgärder brukar kosta

Buller

Du som verksamhetsutövare måste se till att din verksamhet inte stör omgivningen med buller

Förorenad mark och byggnad

Om upplysnings- och anmälningsskyldighet rörande föroreningar

Kemikalier

Om kemikaliehantering på företag, köldmedier och cisterner

Lantbruk

Om exempelvis hantering av gödsel, kemiska bekämpningsmedel och avlidna djur

Miljörapporter/årsrapporter

Det är obligatoriskt för tillståndspliktiga verksamheter att lämna miljörapport

Utsläpp till vatten

Om regler och riktlinjer kring verksamheters utsläpp till vatten

Kontakta oss

Om du har frågor om miljöskydd får du gärna kontakta oss för hjälp och råd

Senast uppdaterad: 9 augusti 2019
Publicerad: 6 november 2018