Förvaring och transport av farligt avfall

För förvaring av flytande farligt avfall gäller samma regler som för flytande kemikalier.

Kontakt

Fler sidor inom avfallshantering för företag

Allmänna regler om hantering av avfall

Du måste veta vilket avfall som uppkommer, försöka minimera det och återvinna när det går

Återanvändning av schaktmassor

Om reglerna kring att använda schaktmassor och avfall för anläggningsändamål

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020
Publicerad: 6 november 2018