Återanvändning av schaktmassor

För att få använda schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål är det en förutsättning att det är så rent att det inte finns någon risk för att miljön förorenas.

Kontakt

Fler sidor inom avfallshantering för företag

Allmänna regler om hantering av avfall

Du måste veta vilket avfall som uppkommer, försöka minimera det och återvinna när det går

Förvaring och transport av farligt avfall

Om reglerna kring hur du ska förvara och transportera farligt avfall

Senast uppdaterad: 11 december 2018
Publicerad: 6 november 2018