Checklista - rutiner för att undvika smittspridning

Här hittar du förslag på lämpliga åtgärder för hur verksamheter som bedriver servering kan följa reglerna i den tillfälliga livsmedelslagen med anledning av Covid 19.

  • Finns tydlig information till gästerna om att hålla avstånd? (till exempel vid entrén, kassan, toaletterna)
  • Finns information till gäster om vad de kan göra för att förhindra smittspridning?(Hålla avstånd, Tvätta händerna, Mat och dryck ska intas sittande, Vara hemma om man har symtom på Covid 19)
  • Har möbleringen anpassats för att förhindra trängsel? (Minst en meter mellan sällskap.)
  • Kan gästerna lätt ta sig fram på serveringsstället utan att behöva trängas?
  • Har åtgärder vidtagits för att förhindra köer och trängsel vid bufféer och annan självbetjäning?
  • Finns särskilda hygienrutiner för personalen?
  • Finns möjlighet för gäster att tvätta händerna med tvål och/eller handsprit?

Fler sidor inom livsmedel

Registrering och kontroll

Om ditt företag hanterar livsmedel måste det vara registrerat.

Checklista för livsmedelsföretag

Om reglerna kring hantering av livsmedel i näringsverksamheter.

Egenkontroll

Egenkontroll för dig som driver livsmedelsföretag.

Utformning av livsmedelslokaler

Som en hjälp har vi tagit fram några exempelritningar för olika typer av livsmedelsföretag.

Registrering av dricksvattenbrunn

Om du bedriver kommersiell eller offentlig verksamhet måste din dricksvattenbrunn registreras.

Avloppshantering

Hur du undviker att fett samlas i avloppet och orsakar stopp.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Alla registrerade livsmedelsföretag kontrolleras regelbundet. För detta betalar du som företagare en avgift.

Kontakta oss

Om du har frågor om livsmedelsverksamhet och livsmedelskontroll, kontakta oss.

Publicerad: 3 juli 2020