Information till gym, idrottsföreningar, bassängbad och liknande

Ni har säkert redan gjort åtgärder i er verksamhet för att minska risken för spridning av coronaviruset.

Kontakt

Fler sidor inom hälsoskydd

Driva bassängbad

Du måste anmäla om du ska driva verksamhet med bassängbad.

Driva skola eller förskola

Om du ska starta skola eller förskola måste du anmäla det till oss.

Fastighetsägarens egenkontroll

Som fastighetsägare är du ansvarig för boendemiljön i dina fastigheter

Hygienlokaler

Om du vill driva hygienverksamhet ska du anmäla det till oss

Kontakta oss

Om du har frågor om hälsoskydd får du gärna höra av dig till oss

Solarium

Om du vill starta verksamhet med solarium i Kalmar kommun ska du anmäla det till samhällsbyggnadskontoret.

Publicerad: 9 april 2020