Driva skola eller förskola

Barn tillbringar en stor del av sin uppväxt i skolor och förskolor och det är viktigt att säkerställa att deras miljö där är bra.

Det är kommunens hälsoskyddsinspektörer som har tillsyn över att miljöbalkens krav följs. Det innebär att vi gör besök och kontrollerar att verksamheten följer de regler som gäller.

 • förskola
 • öppen förskola
 • fritidshem
 • öppen fritidsverksamhet
 • förskoleklass
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • särskola
 • specialskola
 • fristående skola
 • resurscenter

Anmälningsplikten gäller också om en etablerad skola eller förskola byter lokal eller utökar sina lokaler.

Verksamheten kan förutom anmälan enligt miljöbalken behöva bygglov eller
bygganmälan. Det kan också behövas registrering om livsmedel ska hanteras.

Kontakta gärna samhällsbyggnadskontoret i ett tidigt skede så hjälper vi till att reda ut vad som gäller för din verksamhet.

Kontakt

Fler sidor inom hälsoskydd

Driva bassängbad

Du måste anmäla om du ska driva verksamhet med bassängbad.

Fastighetsägarens egenkontroll

Som fastighetsägare är du ansvarig för boendemiljön i dina fastigheter

Hygienlokaler

Om du vill driva hygienverksamhet ska du anmäla det till oss

Kontakta oss

Om du har frågor om hälsoskydd får du gärna höra av dig till oss

Solarium

Om du vill starta verksamhet med solarium i Kalmar kommun ska du anmäla det till samhällsbyggnadskontoret.

Senast uppdaterad: 4 december 2019
Publicerad: 6 november 2018