Driva bassängbad

Bassängbad är badanläggningar som är till för allmänheten eller som används av många människor.

Vi hjälper dig

Många verksamheter måste uppfylla särskilda krav som finns till för att skydda människors hälsa. Planerar du att starta en sådan verksamhet kan du kontakta Hälsoskyddsenheten för råd och tips, vi hjälper gärna till så att det blir så bra som möjligt redan från början!

Kontakt

Fler sidor inom hälsoskydd

Driva skola eller förskola

Om du ska starta skola eller förskola måste du anmäla det till oss.

Fastighetsägarens egenkontroll

Som fastighetsägare är du ansvarig för boendemiljön i dina fastigheter

Hygienlokaler

Om du vill driva hygienverksamhet ska du anmäla det till oss

Kontakta oss

Om du har frågor om hälsoskydd får du gärna höra av dig till oss

Senast uppdaterad: 12 december 2018
Publicerad: 6 november 2018