Avgifter - folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Tillsynsavgiften tas ut för hur många anmälningspliktiga varor du säljer.

Om du upphör med försäljningen eller säljer din butik är det viktigt att du direkt anmäler detta till kommunen respektive Läkemedelsverket så att vi kan avregistrera ditt försäljningsställe. Tillsynsavgift tas ut även för det kalenderår då din anmälan om upphörande kommer in till kommunen.

Avgifter för tillsyn

Avser

Kronor

Försäljning av folköl

2 074

Försäljning av tobak

2 074

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

2 074

Försäljning av receptfria läkemedel

2 074

Försäljning av folköl och tobak

2 766

Försäljning av tobak och receptfria läkemedel

2 766

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel

2 766

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobak

2 766

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel

2 766

Försäljning av folköl och e-cigaretter och påfyllningsbehållare

2 766

Försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel 

4 151

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

2074


Fler sidor inom folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Om anmälan och egenkontroll kring e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Försäljning av folköl

Om vilka regler som gäller för att servera eller sälja folköl

Försäljning av receptfria läkemedel

Om regler, anmälan och egenkontroll för dig som säljer receptfria läkemedel

Försäljning av tobak

Om regler och tillsyn kring försäljning av tobak och vattenpipor

Senast uppdaterad: 1 februari 2024
Publicerad: 23 november 2018