Avgifter - folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel

Tillsynsavgiften tas ut för hur många anmälningspliktiga varor du säljer.

Om du upphör med försäljningen eller säljer din butik är det viktigt att du direkt anmäler detta till kommunen respektive Läkemedelsverket så att vi kan avregistrera ditt försäljningsställe. Tillsynsavgift tas ut även för det kalenderår då din anmälan om upphörande kommer in till kommunen.

Avgifter

Avser

Kronor

Försäljning av folköl

1 630

Försäljning av tobak

1 630

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 630

Försäljning av receptfria läkemedel

2 174

Försäljning av folköl och tobak

2 174

Försäljning av tobak och receptfria läkemedel

2 174

Försäljning av folköl och receptfria läkemedel

2 174

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobak

2 174

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel

2 174

Försäljning av folköl och e-cigaretter och påfyllningsbehållare

2 174

Försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel 

3 262


Fler sidor inom folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Om anmälan och egenkontroll kring e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Försäljning av folköl

Om vilka regler som gäller för att servera eller sälja folköl

Försäljning av receptfria läkemedel

Om regler, anmälan och egenkontroll för dig som säljer receptfria läkemedel

Försäljning av tobak

Om regler och tillsyn kring försäljning av tobak och vattenpipor

Senast uppdaterad: 15 september 2020
Publicerad: 23 november 2018