Tillsyn

När vi från brandkåren kommer ut på tillsynsbesök granskar vi bland annat verksamhetens systematiska brandskyddsarbete.

Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:10) om skriftlig redogörelse för brandskyddet upphör att gälla 2021-01-01. Kravet på inlämning av en skriftligt redogörelse för brandskyddet upphör därmed.

Fler sidor inom brandskydd

Automatisk brandlarmsanläggning

Om hur du hanterar ett automatiskt brandlarm. Det kan även kopplas vidare till brandkåren om du önskar

Brandfarliga varor

Du behöver i vissa fall söka tillstånd för brandfarliga vätskor, gaser och brandreaktiva varor

Explosiva varor

Du behöver tillstånd för att hantera explosiva varor som pyrotekniska produkter, tändmedel och ammunition

Systematiskt brandskyddsarbete

Om vilka krav som ställs på dig som fastighetsägare, ägare av företag eller ansvarig för verksamhet

Utbildning brandskydd

Om de utbildningar Kalmar brandkår kan erbjuda dig som företagare

Senast uppdaterad: 28 maj 2021
Publicerad: 29 november 2018