Systematiskt brandskyddsarbete

Lagen om skydd mot olyckor innebär att alla ska ha ett skäligt brandskydd. Äger du en byggnad eller är ansvarig för en verksamhet, är ansvaret för brandskyddet ditt. 

Tre nivåer av SBA, beroende på verksamhet, byggnad och organisation

Omfattningen av det systematiska brandskyddsarbetet kan delas in i tre nivåer. Nivåerna är anpassade för företag eller motsvarande och inte för privatpersoner.

Vilken nivå man tillhör beror på verksamheten, byggnaden och organisationen, var för sig eller tillsammans. Det finns inga skarpa gränser mellan nivåerna. Din verksamhet kan befinna sig någonstans på skalan.

Här ingår byggnader eller verksamheter med öppna ytor som går att överblicka. Besökarna ska enkelt och snabbt kunna utrymma lokalen om det börjar brinna. Dessa verksamheter ska minst bedriva ett SBA enligt nedan:

 • förskola/fritidshem (en våning, öppna ytor)
 • samlingslokal för färre än 50 personer (en våning, öppna ytor)
 • kyrka (färre än 50 personer, en våning, öppna ytor)
 • detaljhandel (mindre än en våning, öppna ytor, färre än fem anställda)
  restaurang eller motsvarande (mindre än 200 m2, en våning, öppna ytor, färre än fem anställda)
 • verkstad/industri (färre än tio anställda, öppna ytor, verksamheten innbär låg risk)
 • uppställning för fordon

Dokumentation

Har du en mindre verksamhet är det inte självklart att du behöver göra en skriftlig dokumentation. Men eftersom ett systematiskt brandskyddsarbete ändå ska finnas, är det bra att föra ner sina tankar på papper.

Det blir enklare att komma ihåg hur du egentligen tänkte när du gick igenom ditt brandskydd och lättare att följa upp och kontrollera brandskyddet. Det är bra att dokumentera arbetet, om du någon gång behöver redovisa brandskyddet för andra intressenter eller myndigheter.

Här ingår byggnader eller verksamheter med lokaler och ytor kan vara svåra att överblicka. Verksamheten kan innebära risker och människor som vistas i lokalerna kan behöva hjälp att utrymma. Dessa verksamheter ska minst bedriva ett SBA enligt nedan:

 • alternativt boende (en våning)
 • vårdcentral/dagcenter
 • restaurang eller motsvarande (färre än 50 personer)
 • samlingslokal (färre än 150 personer)
 • kyrka (färre än 150 personer, en våning, öppna ytor)
 • hotell (färre än fem rum eller färre än nio gäster)
  annat tillfälligt boende (färre än 25 rum eller färre än 50 gäster)
 • verkstad/industri (färre än 20 anställda, låg risk i verksamheten)
 • lager/godsterminal (mindre än 5 000 m2)

Dokumentation

På denna nivå, mellannivån, ska det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras. Dokumentation kan sedan vara underlag för egenkontroll och uppföljning av brandskyddsarbetet. Dokumentet är också till hjälp för verksamheten när till exempel räddningstjänsten gör tillsyn eller försäkringsbolaget gör revision.

Hur mycket ska dokumenteras?

Nivån på det systematiska brandskyddsarbetet beror på vilka risker som finns och vilka konsekvenserna blir för människor och miljön om det börjar brinna. Hur mycket dokumentationen ska innehålla och hur detaljerad den ska vara, beror på hur komplex byggnaden är och vilka risker som finns i verksamheten.

Vilken metod ska jag använda?

Det finns inga krav på särskilda metoder när du dokumenterar. Huvudsaken är att det är klart och tydligt vem som ansvarar för vad när det gäller brandskyddsarbetet, vilket brandskydd som finns och hur det hålls efter och kontrolleras. De personer som har en roll i brandskyddsarbetet ska förstå systemet och hitta i det.

Följ upp dokumentationen

Dokumentet ska regelbundet följas upp och revideras. Gör då en ny bedömning och dokumentera om det kommit till nya risker i verksamheten, förändringar av byggnaden och hur brandskyddet organiserats. Det viktigaste är inte dokumentationen i sig utan att man lever upp till det som står i dokumentet.

Kontakt

Fler sidor inom brandskydd

Automatisk brandlarmsanläggning

Om hur du hanterar ett automatiskt brandlarm. Det kan även kopplas vidare till brandkåren om du önskar

Brandfarliga varor

Du behöver i vissa fall söka tillstånd för brandfarliga vätskor, gaser och brandreaktiva varor

Explosiva varor

Du behöver tillstånd för att hantera explosiva varor som pyrotekniska produkter, tändmedel och ammunition

Tillsyn

Om tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor

Utbildning brandskydd

Om de utbildningar Kalmar brandkår kan erbjuda dig som företagare

Senast uppdaterad: 28 juli 2021
Publicerad: 6 november 2018