Markanvisning

Grävmaskin i skogen

En markanvisning innebär att ett företag reserverar ett visst
kommunägt markområde. Det betyder att ingen annan kan köpa marken under reservationstiden men det är ingen garanti för att kommunen kommer att sälja marken till just det företaget. En markanvisning är alltid tidsbegränsad.

Fler sidor inom mark

Företagsmark

Platser där vi erbjuder mark för verksamheter och företag

Senast uppdaterad: 5 april 2024
Publicerad: 9 oktober 2018