Företagsmark

Kalmar kommun kan erbjuda dig attraktiva tomter för näringsverksamhet. Vi erbjuder också mark för flerbostadshus och grupphus.

Fler sidor inom mark

Markanvisning

Om du har förslag på hur kommunens mark kan bebyggas kan en markanvisning vara aktuell

Senast uppdaterad: 7 juni 2022
Publicerad: 9 oktober 2018