Organiserad brottslighet i näringslivet

Ett legalt näringsliv är viktigt för att alla produkter och tjänster ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi alla har en viktig uppgift för att bidra till att förhindra organiserad brottslighet i näringslivet. Här är några exempel på när du bör agera.

Fler sidor inom företag, stöd och rådgivning

Rådgivning och stöd

Om företagslotsarna, stöd och lån, rådgivning, företagsbesök, import och export

Nätverk och samarbete

Här hittar du några av de nätverk och organisationer du kan ha nytta av som företagare och student

Arrangera evenemang

Tips, råd och kontaktvägar för dig som vill arrangera evenemang

Starta eget företag

Starta eget företag/Start your own business

Varför starta företag i Kalmar?

Här kan du se filmer om varför du ska starta företag i Kalmar. Välkommen till oss!

Krisberedskap för företagare

Här får du som företagare tips om hur du kan hantera en kris.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023
Publicerad: 16 februari 2023