Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande på kalmar.se

Näringslivsrådet

Bild över Linnéuniversitetet, Universitetskajen i Kalmar, med det gula huset Stella i centrum

Kalmar kommuns näringslivsråd är ett samverkansforum mellan Kalmar kommun, näringslivet, Linnékåren och Linnéuniversitetet. Vi arbetar tillsammans för universitetsstaden Kalmars tillväxt och attraktivitet.

Vi är övertygade om att samverkan är nyckeln för att en mängd saker ska fungera så bra som möjligt i Kalmar kommun. Ett av de forum vi har för att diskutera aktuella frågor är näringslivsrådet.

Här träffas representanter från flera av våra näringslivsnätverk, Linnéuniversitetet, Linnékåren och Kalmar kommun.

Kompetens och rekrytering

Tillsammans tar vi tag i gemensamma utmaningar som hur vi får tag på kompetens och behåller den. Att Kalmar är en studentstad är en stor tillgång men vi måste hjälpas åt att dra åt samma håll.

Rent konkret kan det handla om att enas om forum där studenter och näringsliv kan mötas. Genom att satsa på samma mötesplats kan vi göra den stark och därmed mer attraktiv för studenterna. Det vinner alla på. Vi behöver hjälpas åt att engagera studenterna tidigt i utbildningen för att öka chansen att behålla dem i kommunen efter avslutade studier.

Internationalisering

Internationalisering är en annan viktig fråga. Linnéuniversitetet och våra större företag agerar på en global arena. Allt fler internationella studenter och personal kommer för att arbeta och studera i Kalmar. Hur vi kan ta vara på den kompetens som internationella akademiker har med sig och hur vi ser till att skapa vägar in i våra organisationer är frågor vi också diskuterar.

Näringslivsrådet träffas omkring fyra gånger per år. Du kan följa vårt arbete via mötesanteckningarna.

Målsättningar

  • En plattform för att utveckla Kalmar.
  • Hitta idéer att realisera i vardagen för att skapa samarbeten kring gemensamma intressen mellan kommunen, näringslivet och universitetet.
  • Skapa bryggor som utvecklar både företagen, Linnéuniversitetet och vår kommun. I detta sammanhang är det viktigt att hitta former för samtal med universitetsledning, utbildning och forskning.
  • Tänka brett så att hela kommunen berörs, men också i mer specifika sammanhang såsom grön näring, landsbygd, för att nämna några områden.
  • Utveckla idéer för rekrytering genom ett tidigt möte mellan studenter och företag.

Protokoll från näringslivsrådet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2024
2023
2022

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut kallelser, handlingar och protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från ännu längre tillbaka, kontakta respektive förvaltning.

Fler sidor inom nätverk och samarbete

Affärsnätverk och företagarföreningar

Hitta rätt bland nätverk och samarbeten för dig inom näringslivet i Kalmar kommun

Kalmar Science Park

Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa

Senast uppdaterad: 27 februari 2024
Publicerad: 17 oktober 2018