Affärsnätverk och företagarföreningar

Kalmar har flera företagarföreningar och affärsnätverk som hjälper, stöttar och verkar för företagens bestånd och utveckling.

Fler sidor inom nätverk och samarbete

Kalmar Science Park

Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa

Näringslivsrådet

Samverkan mellan näringslivsnätverk, Linnéuniversitetet, Linnékåren och Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 8 februari 2024
Publicerad: 17 oktober 2018