Meridium på Svensknabben

Bild

 Jag har varit ute på vackra Svensknabben och besökt Meridum. Mats Lindblom som är VD och Digital strateg och jag har träffats lite då under några år. För några år sedan berättade Mats att ett av deras mål var att flytta in i större lokaler, helst här på Svensknabben. Vi undersökte möjligheten ihop med vår exploateringsenhet och nu har LW Fastigheter byggt denna härliga fastighet.

 

Jag frågar Mats om allt gått bra i samarbetet med Kalmar kommun. Svaret är positivt även om Mats och hans medarbetare undrar varför gatan ska grävas upp så många gånger. Här tycker Mats att lite samordning borde gå att få till. Den får jag ta med mig hem och lyfta på kontoret. Vi har också jobbat med att mobiltäckningen är svag så det har fått göras antennförstärkning på taket.

Avslutningsvis en liten rekommendation. Cykla ut till Svensknabben och se en härlig miljö för både boende och som arbetsplats.

Publicerad: 28 februari 2019