Företagsstöd för företagare i Kalmar

Stöd till mindre och medelstora företag i Kalmar län. Syftet är att stimulera till en hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Som företagare har du möjlighet att söka olika former av stöd för din verksamhet. Det ges i form av konsultcheckar (när du behöver anlita extern specialistkompetens för att utveckla ditt företag), stöd för innovationsfinansiering, kommersiell service samt investeringsstöd till skärgårdsföretag. Gemensamt för alla stöd gäller att företaget ska lämna in ansökan innan investeringen initieras. Detta är en stor möjlighet för er som företagare.

Läs mer här https://www.regionkalmar.se/foretagsstod och har du frågor kan du kontakta Företagslots Christian Hulten christian.hulten@kalmar.se

Publicerad: 5 december 2019