Bostäder för nya medarbetare!

Kalmarhems bobutik

Attraktiva miljöer är idag nyckelbegrepp för att locka till sig kompetent personal och nya invånare. Det vet vi.

Publicerad: 26 september 2019