Kalmar kommun tar fram färdplan för näringslivsutveckling

Bild

Kalmar kommun har tagit initiativ till att utveckla en färdplan för att främja näringslivet och stödja tillväxten i kommunen. Genom färdplanen skapas en tydlig riktning för en effektiv och långsiktig näringslivsutveckling. Målet är att attrahera fler företag att etablera sig i Kalmar kommun samtidigt som vi stödjer befintliga företag i deras tillväxt.

Publicerad: 11 juni 2024