Kalmar kommun gör över 100 företagsbesök i februari

Den 6 och 7 februari genomför Kalmar kommun över 100 företagsbesök. Tjänstepersoner och politiker inom kommunkoncernen kommer möta företag från olika branscher i varierande storlekar, från norr till söder i hela kommunen.

Syftet med företagsbesöken är att ha en öppen dialog mellan näringslivet och kommunen, att skapa förståelse och öka kunskapen för både företagare och kommunrepresentanter.

- Företagsbesöken är mycket uppskattade för alla som är med och ger oss viktiga inspel till Kalmar kommun. Genom företagsbesöken vill vi främja samverkan och tillsammans skapa ett gynnsamt näringslivsklimat, säger Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande.

Per Ekman, tillväxtchef på Kalmar kommun, understryker vikten av att vara extra lyhörda i nuvarande tider, när företagen möter stora utmaningar som lågkonjunktur och att hitta kompetent arbetskraft.

- Det är viktigt att vi följer utvecklingen. Att vi stöttar och bistår företagen oavsett vilken fas de befinner sig i, säger Per Ekman.

En nyhet på årets företagsbesök är att vi presenterar möjligheten att skriva klimatkontrakt med Kalmar kommun.

- Vi vet att hållbarhet är en prioriterad fråga för företagen, precis som för oss på Kalmar kommun. Därför vill vi lyfta möjligheten att tillsammans skapa förändring och att gemensamt verka för ett klimatneutralt Kalmar, säger Per Ekman.

Publicerad: 1 februari 2024